Analytical chemistry council

METHODS AND OBJECTS OF CHEMICAL ANALYSIS

ISSN title: "Metody i obʺekty himičeskogo analiza"

An international journal devoted to all aspects of Analytical chemistry

ISSN 2413-6166 (Online), ISSN 1991-0290 (Print)

Kiev University
    Ukr | En
Home Current issue Call for papers ReceivedContact us
MOCA Volume 10, No 1, 2015 p. 11-17

SELECTING OF THE DIFFUSE REFLECTANCE SPECTRA PARAMETERS FOR IDENTIFICATION OF OXYGEN CONTAINING ADMIXTURES AND THE DEGREE OF INTERACTION IN ZnS(ZnO)-Dy2S3 SYSTEMS

N.A. CHIVIREVA, I.V. STOYANOVA, V.F. ZINCHENKO, A.O. STOIANOV, I.R. MAGUNOV, O.S. MAZUR, V.P. ANTONOVICH

References:

1. Zinchenko V.F., Magunov I.R., Stoyanova I.V., Mazur O.S., Chigrinov V.E. Issledovanie vzaimodeistviya v sisteme ZnS(ZnO)-Dy2S3. Zhurn. neorgan.khimii. 2013, 58(9), 1154-1158.

2. Zinchenko V.F., Chivireva N.O., Kocherba G.I., Markiv V.Ya., Belyavina N.M. Influence of Ln2S3(Ln-Gd,Dy) dopant on the crystal structure and optical properties of zinc sulfide. Chem. Met. Alloys, 2010, 3(3), 75-82.

3. Antonovich V.P., Stoyanova I.V., Chivireva N.A., Timukhin E.V., Zinchenko V.F., Efryushina N.P. Identifikatsiya i kolichestvennoe opredelenie nekotorykh neorganicheskikh soedinenii lantanidov spektroskopiei diffuznogo otrazheniya. Zhurn. analit. khimii, 2007,62(3), 263. – 269.

4. Chivireva N.A., Antonovich V.P., Zinchenko V.F., Meshkova S.B., Stoyanova I.V. Privedennaya elektronnaya polyarizuemost anionov kak faktor, kharakterizuyushchii smeshchenie polos v 4f –spektrakhdiffuznogo otrazheniya neorganicheskikh soedinenii lantanidov. Ukr.khim.zhurn., 2007, 73(6), 67-71.

5. Stoyanova I.V., Chivireva N.A., Stoyanov A.O., Zinchenko V.F., Timukhin E.V., Antonovich V.P. Nekotorye vozmozhnosti veshchestvennogo analiza funktsional'nykh materialov na osnove ftoridov redkozemel'nykh elementov. Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza, 2011, 6(3), 149-158.

6. Suslennikova V.M.. Kiseleva E.K. Rukovodstvo po prigotovleniyu titrovannykh rastvorov. M.: Khimiya.1968.-144s.

7. Carnall W.T., Fields P.R., Rajnak K. Eleсtronic energy levels in lanthanide aquа-ions. I. Pr3+,Nd3+, Pm3+, Sm3+, Dy3+, Ho3+, Er3+ and Tm3+. J. Chem. Physics. 1968. 49(10), 4424-4442.

8. Poluektov N.S., Kononenko L.I., Efryushina N.P., Bel'tyukova S.V. Spektrofotometricheskie i lyuminestsentnye metody opredeleniya lantanoidov. Kiev: Nauk. dumka, 1989. 256 s.

9. White W.B. Diffuse reflectance spectra of rare- earth oxides. Appl. Spectrosc., 1967, 21(3), №3, 167- 171.

10. Antonovich V.P., Chivireva N.A., Stoyanova I.V., Zinchenko V.F., Efryushina N.P., Lasovskaya O.N., Golik N.N. Ratsional'noe sochetanie rastvoreniya nekotorykh neorganicheskikh soedinenii RZE i opredeleniya v nikh khimicheskikh form osnovnykh komponentov. Zhurn.analit.khimii, 2003, 38(11), 1165-1171.

11. N.A.Chivireva, I.V.Stoyanova, I.R.Magunov, V.F.Zinchenko, A.O.Stoyanov, V.P.Antonovich. Opredelenie khimicheskikh form komponentov v sul'foftoridakh lantanidov i produktakh ikh vzaimodeistviya s oksidom tsinka. Ukr.khim.zhurnal, 2012, 78(4), 120-124.

12. Delimarskii Yu.K. Elektrokhimiya ionnykh rasplavov. M.: Metallurgiya.1978. 248s.

13. Tomashik V.N., Grytsiv V.I. Diagrammy sostoyaniya sistem na osnove poluprovodnikovykh soedinenii AIIBVI. K.: Naukova dumka, 1982. S.14.


Publisher:Taras Shevchenko National University, Kiev Ukraine

(Analytical chemistry department at Taras Shevchenko National University, 64 Vladimirskaya STR., Kiev, 01601 UKRAINE)
analysis@univ.kiev.ua, www.achem.univ.kiev.ua, +380-44-2393266

The journal is indexed in SCOPUS and Web of Science

The journal website: www.moca.net.ua

The articles in this journal are licensed under CC BY 4.0